ARTI KING PAU

94 views

ARTI KING PAU – Surat kabar tertua di dunia yang terbit di Cina sejak tahun 911. Mula-mula surat kabar ini terbit secara tidak teratur, tetapi sejak tahun 1350 muncul secara tetap sebagai surat kabar mingguan. Empat abad sebelum King Pau terbit, di jaman Romawi su­dah dikenal sistem penyiaran berita tertulis, walaupun hanya melalui papan pengumuman Acta Diurna yang dipasang di tempat ramai di pusat kota Roma, Forum Romanum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *