WU CH’ANG

Istilah dari bahasa Cina ini mengacu pada a) Lima Kebajikan Tetap dalam Confusianisme: kejujuran di pihak ibu, persaudaraan di pihak saudara tua, hormat di pihak saudara muda, kebaktian anak kepada orangtua, perlindungan orangtua kepada anak-anaknya. Juga disebut wu chio dan wu tien. b) Lima Kebajikan Tetap Confusianisme sejak dinasti Han (206 SM — 220 M) dan seterusnya: Kemurahan hati (Jen), kejujuran (/), kesopanan (//), kebijaksanaan (chib), dan kelurusan (hsin). Juga disebut wu hsing dan wu te. c) Lima Hubungan Manusiawi Confusianisme (wu Iuri).