Advertisement

LAURENS JANSZOON COSTER, (1370 – 1440)
Saingan Gutenberg sebagai penemu mesin cetak. Ia seorang penduduk Haarlem, Belanda. Konon Coster telah mencetak dengan mesin yang dapat dipindah-pindahkan pada tahun 1430. Namun tak ada bukti yang memperkuat dugaan ini. Yang sudah terbukti ialah bahwa ia memang membuat mesin cetak, namun mesin itu jauh lebih sederhana daripada buatan Gu-tenberg. Mesin cetaknya baru diketahui secara luas 100 tahun setelah kematiannya.

Advertisement
Advertisement