ADVIS DEBIT
surat pemberitahuan bank kepada nasabah mengenai adanya pengurangan atau perubahan dana
pada rekening beserta alasannya
(debit advice)

Filed under : Bikers Pintar,