AFIDAVIT
pemyataan tertulis yang dibuat secara suka rela di bawah sumpah oleh seseorang yang
berwenang untuk mengambil sumpah, misalnya seorang pengacara yang telah ditunjuk oleh
panitia pengambilan sumpah, konsul, atau notaris; afidavit dapat dibenarkan sebagai bukti atau
kesaksian di muka pengadilan
(affidavit)

Filed under : Bikers Pintar,