AGEN
seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas
nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank
juga dapat bertindak sebagal agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian dan/atau
wali amanat
(agent)

Filed under : Bikers Pintar,