AKTA AUTENTIK
akta dengan bentuk menurut undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat
berwenang
(authentieke daad)