AKTIVA PRODUKTIF
penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain
untuk memperoleh penghasilan
(earning assets)