AMPU – PENGAMPU
orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang
tidak mampu menangani urusannya, misalnya orang tua yang mewakili anak yang belum
dewasa untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya
(guardian)