ANGGARAN BERIMBANG
anggaran dengan jumlah penerimaan yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada
periode tertentu
(balanced budget)