Advertisement

Insi­nyur Perancis, perancang Menara Eiffel yang diba­ngun tahun 1889 dengan tinggi 297 meter. Eiffel lahir di Dijon, Perancis. Ia lulus­an Sekolah Pusat Seni dan Rancang-bangun, Paris.

Pekerjaan gemilangnya yang pertama adalah pem­bangunan jembatan besi kereta api di atas Sungai Garonne di Bordeaux ta­hun 1858. Tahun 1867, ia mendirikan perusahaan sendiri yang menangani pembangunan jembatan, waduk, pelabuhan, dan berbagai proyek besar lain­nya, antara lain kerangka istimewa patung Liberty di New Alexandre G. Eiffel York, Amerika Serikat. Eiffel mulai mengerjakan Me­nara Eiffel tahun 1887 dan menyelesaikannya tahun 1889. Di hari tuanya, Eiffel mempelajari aerodinamika dan merupakan salah satu pelopor dalam bidang ini.

Advertisement

Advertisement