Advertisement

Pahlawan nasional Indonesia asal dari Aceh. Seluruh hidupnya ia curahkan untuk memimpin rakyat Aceh melawan Belanda.

Meutia dilahirkan di daerah Keureutoe, yang pada tahun 1874 menyatakan tunduk kepada Belanda. Sejak kecil ia sudah dipertunangkan dengan Teuku’Cik Bintara. Walaupun Meutia menikah juga dengan suami pilihan orang tuanya tersebut, keduanya akhirnya menyatakan bercerai. Meutia kemudian menikah dengan Teuku Cik Tunong. Suaminya yang kedua sangat memusuhi Belanda, dan mengajak Meutia untuk tinggal di pedalaman Keureutoe yang belum terjamah Belanda. Di daerah pedalaman tersebut kedua suami istri ini menyusun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Meutia secara tidak langsung belajar dari suaminya bagaimana memimpin pasukan dan berbagai taktik gerilya.

Advertisement

Pada tahun 1905 Cik Tunong tertangkap dan dihukum tembak. Sebelum ajal ia berpesan kepada Pang Nangroe untuk mengawini istrinya (Cut Meutia), sehingga perjuangan tetap berlanjut dan nasib istrinya serta anaknya tidak terlunta-lunta.

Kepemimpinan Meutia dan Pang Nangroe mencatat banyak keberhasilan. Jumlah pasukannya dan persenjataannya semakin banyak. Akibatnya Belanda meningkatkan tekanannya. Pada tahun 1910 Belanda melakukan serangan tiba-tiba terhadap pasukan Pang Nangroe-Meutia yang sedang beristirahat. Dalam kontak senjata ini Pang Nangroe tewas tertembak.

Meutia kemudian harus memimpin pasukannya yang tinggal tidak seberapa jumlahnya sendirian. Ia mengesampingkan usul para kerabatnya untuk menyerah kepada Belanda. Ia berusaha menggabungkan kekuatan pasukannya dengan pasukan rakyat yang lain. Usahanya itu tetap tidak berhasil. Suatu ketika pasukannya yang sudah bergabung dengan pasukan Teuku Seupot Mata diserang oleh pasukan Belanda. Meutia tertembak kakinya. Dalam keadaan demikian ia tetap tidak mau menyerah, bahkan menyerang dengan pedang terhunus. Akibatnya Cut Meutia ditembak dengan berondongan peluru dan gugur seketika.

Advertisement