Advertisement

Dalam dunia pewayangan, salah seorang keluarga Kurawa. Dalam Baratayuda ia ikut mengeroyok Abimanyu, anak Arjuna, sehingga ksatria itu gugur dengan tubuh penuh luka. Durmagati akhirnya tewas di tangan Arjuna.

Advertisement
Advertisement