Advertisement

Patih Kerajaan Majapahit ta­hun 1371-1389. Ia patih pada masa pemerintahan Prabu Rajanagara yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Hayam Wuruk, dari tahun 1350 sampai 1389. Pada tahun yang sama Gajah Mada menjabat sebagai panglima perang Kerajaan Majapahit di samping sebagai ahli politik.

 

Advertisement

Advertisement