MENGENAL KERAJAAN PASAI

4 views

Adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Bukti arkeologi kerajaan ini adalah diketemukannya makam raja-raja Pasai di kampung Geudong, Aceh Utara. Di antara makam- makam tersebut terdapat nama Sultan Malikush Saleh sebagai raja pertama Kerajaan Pasai; ia juga tercatat sebagai raja Islam yang pertama di Indonesia. Ia memerintah selama 27 tahun (1270-1297).

Sultan Malikush Saleh diislamkan oleh Syekh Ismail. Sebelum memeluk Islam ia bernama Meurah Silu. Pada masa pemerintahan Malikush Saleh inilah pada tahun 1292 Marcopolo datang ke Pasai menjadi tamu Sultan. Dalam cerita Raja-raja Pasai, Sultan Malikush Saleh menikah dengan putri Ganggang Sari, anak Raja Peurelak, dan mendapat anak satu orang yang dinamai Muhammad. Sepeninggal Sultan Malikush Saleh, naik takhta anaknya Muhammad dengan gelar Al Maliku’ddlahir. Ia memerintah selama 29 tahun (1297-1326).

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad, Pasai dikunjungi oleh seorang pengembara bangsa Magrib, Ibnu Batutah, pada tahun 1325. Sultan Muhammad terkenal juga sebagai seorang diplomat. Buktinya pemerintahannya telah mampu mengadakan hubungan diplomatik dengan Syahin Syah Thuglaq di Delhi (Hindustan). Selain sebagai diplomat yang ulung, Sultan Muhammad juga terkenal patuh menjalankan Syariat Islam. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan pada masa pemerintahannya berdiri beberapa perguruan tinggi Islam, yang mempelajari ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu yang berguna pada masa itu.

Setelah Sultan Muhammad wafat, ia diganti oleh Sultan Malikul Mahmud, yang kemudian diganti oleh Sultan Ahmad yang bergelar Malikush II. Masa pe-merintahan Sultan Ahmad lebih kurang 22 tahun (1326-1348). Setelah Sultan Ahmad wafat, ia diganti oleh Sultan Zainal Abidin, kemudian oleh Sultan Al Haddar. Sesudah itu Kesultanan Pasai dipegang oleh seorang wanita yang bernama Nahrisah, anak Sultan Al Haddar. Di bawah kekuasaan para sultan di atas, Kerajaan Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam.

Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pernah dikirim tim dakwah Islam ke tanah Jawa, di antaranya Maulana Malik Ibrahim. Penyiaran agama Islam di tanah Jawa mendapat halangan besar dari Kerajaan Majapahit, tetapi anehnya mereka kemudian dibebaskan kembali dan diizinkan menyebarkan agama Islam di Jawa. Penyiaran agama Islam juga menuju Tidore sehingga rajanya yang bernama Girali Lijitu memeluk Islam dan ditukar namanya menjadi Sultan Jamaluddin. Dari Tidore Islam disiarkan ke Ternate. Jailolo, dan Bacan. Perlu diketahui bahwa ulama-ulama asing pun (Arab dan Malabar India) sering singgah di Kerajaan Pasai untuk bertukar pikiran dengan ulama-ulama kerajaan yang menganut mazhab Imam Syafi’i.

Selain terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam, Kerajaan Pasai juga terkenal sebagai pusat per-dagangan. Banyak kapal dagang dari luar Indonesia yang singgah di Kerajaan Pasai. Dengan demikian dapat dikatakan Kerajaan Pasai menjadi bandar niaga yang besar, sehingga pemasukan kas kerajaan menjadi bertambah banyak. Dalam hubungan ini seorang penjelajah dunia, Marcopolo, mengatakan bahwa Kerajaan Pasailah yang terbesar dan termaju perdagangannya di kawasan Asia, Eropa, dll. Dalam perkembangan sejarahnya Kerajaan Pasai minimal telah

alami dua kali serangan yang besar dari kerajaan ^ yakni dari Kerajaan Siam dan Kerajaan Majapa- ‘3l Kedua serangan ini sempat mengguncangkan sta- kftas P’ Kerajaan tersebut, sehingga berpenga- juh terhadap menurunnya kegiatan perdagangan Ke- j2an Pasai.

Pada masa Sultan Zainal Abidin, Kerajaan Pasai mengirim Sidi Abdul Aziz ke negeri Malaka guna menyiarkan agama Islam. Penyiaran agama Islam ke Malaka berhasil karena rajanya kemudian menganut agama Islam dan ditukar

Tanda-tanda kemunduran Kerajaan Pasai mulai mnak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar, li mati dibunuh di Cina sewaktu ia mengadakan t- niungan ke Kerajaan Cina pada pertengahan abad -15. Kerajaan Pasai mulai hilang peranannya seine dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan mbulnya Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Iskandarmuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *