Pelukis terkenal Indonesia. Ia pernah belajar melukis di Sekolah Tinggi Seni Rupa (ASRI) di Yogyakarta. Lukisannya umumnya terbuat dari cat minyak. Gaya lukisannya cenderung dekoratif. Selama tahun 1966-1971 Damas sering mengadakan pameran bersama di dalam dan di luar negeri. Bersama Affandi, pada tahun 1971 ia melakukan perjalanan keliling Asia untuk memperdalam pengetahuan seni lukisnya.

Damas juga turut berkarya dalam seni lukis batik modern. Dalam pameran lukisan batik Banjar Barong di Balai Budaya Yogyakarta pada tahun 1971, ia ikut memamerkan lukisannya. Begitu pula dalam pameran seni batik di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1973.