Advertisement

MENGENAL SANTO PELINDUNG – Dalam agama Katolik, ialah orang kudus yang dinyatakan sebagai pelindung seseorang, kota tertentu, negara tertentu, pekerjaan tertentu, dsb. Santo pelindung seseorang ialah orang kudus yang namanya dipakai orang tersebut (misalnya Petrus, Paulus, Fransiskus, Johanes). Contoh lain: pelindung orang yang bepergian ialah Santo Chris- tophorus, pelindung para pekerja ialah Santo Yusup, pelindung kota Larantuka (Flores) ialah Santa Maria Reinha Rosari. Kebiasaan ini tidak terdapat pada Gereja Protestan.

Incoming search terms:

  • apa yang dimaksud dengan santo pelindung

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • apa yang dimaksud dengan santo pelindung