Salah seorang ulama besar kelahiran Delhi, India. Ayahnya, Syekh Abdu’l-Rahim, seorang ulama sufi yang mempunyai perguruan terkenal, Madrasah Rahimiyah. Mula-mula Waliyullah belajar pada ayahnya. Setelah dewasa, ia melanjutkan ke Mekah dan Madinah. Sekembalinya ke India, ia banyak menulis buku untuk berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, dan filsafat agama, baik dalam bahasa Arab maupun Persia.

Waliyullah mengritik pemerintahan negara Islam yang autokratis dan mendambakan pemerintahan demokratis seperti pada awal Islam. Ia juga memprihatinkan perpecahan di kalangan umat Islam dan mengecam sikap kalangan Sunni yang menganggap orang Syiah sebagai non-muslim. Waliyullah menganjurkan untuk menghidupkan kembali ijtihad. Salah satu pendapatnya yang menarik adalah bahwa ia membagi ajaran Islam dalam dua tingkat, universal dan lokal. Sebab itu, Waliyullah menerima kenyataan adanya Islam bercorak Arab, Persia, India, dan sebagainya, tetapi yang harus dipegang teguh adalah Islam universal yang penafsiran dan penerapannya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan jaman dan kondisi setempat.

Incoming search terms:

  • makalah syah waliyullah
  • syah waliyullah wikipedia

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • makalah syah waliyullah
  • syah waliyullah wikipedia