Advertisement

Lengkapnya Abu’l- Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhmi ath-Tabarani, seorang ulama ahli hadits. Ia dilahirkan di Tbabriyah Syam. Untuk mengumpulkan hadits, ia melawat ke berbagai daerah selama 33 tahun. Selain buku kumpulan hadits, ia menulis tiga buah kamus, al-Mu’jamu ‘l-Kabir, al-Mujamu ‘ l-Awsath, dan al- Mu’ jamu ‘ l-Shaghir.

Incoming search terms:

  • pembahasan mujamul-kabir

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pembahasan mujamul-kabir