Advertisement

ANTAGOPA adalah seorang kepala daerah Widarakandang berpangkat demang dalam dunia pewayangan. la orang biasa, tetapi menjadi penting karena pernah memelihara dan melindungi Kakrasana, Narayana, dan Bratajaya semasa kecil.

Ketiga anak itu sesungguhnya putera raja Mandura. Mereka dicari-cari oleh Kangsa dari Kerajaan Gora- wangsa, yang mau membunuh mereka untuk merebut tahta kerajaan Mandura. Itulah sebabnya raja Mandi: menyembunyikan ketiganya dan menyamarkan menjadi sebagai anak Antagopa.

Antagopa mempunyai isteri bernama Nyai Segopi. Wanita ini sebelumnya bernama Ken Seyudya, seorang penghibur yang cantik di istana Mandura dan menjadi kesayangan putera-putera raja. Itulah sebabnya Raja Mandura mempercayakan ketiga putera-puterinya kepada pak Demang. Di kemudian hari, Kakrasana menjadi raja Mandura bergelar Baladewa; Narayana menjadi raja Dwarawati bergelar Sri Kresna; sedang Bratajaya kemudian dikenal sebagai Wara Subadra, salah seorang isteri Arjuna.