QADARIAH

Dari Arab qadar (daya, kekuatan). Istilah ini mengacu pada aliran pemikiran Islam yang menganut kehendak bebas.