SINESTESIA

Yunani synesthesis, dari syti (dengan) sesthesis (pencerapan).

1. Pencerapan konkomitan. Pengalaman akan satu jenis pencerapan tetapi dipahami sebagai pencerapan lain, seperti ketika suatu bunyi dirasakan mempunyai suatu warna yang khas.

2. Empati dan simpati.

Filed under : Bikers Pintar,