ARUS KAS
aliran dana yang mencerminkan perpindahan dana melalui suatu bank; aliran dana pada bank,
biasanya merupakan simpulan aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan
dana; sin. aliran kas; aliran dana
(cash f/ow)