BAYAR – PEMBAYARAN PENYELESAIAN
penyelesaian pembayaran atas cek atau wesel yarng telah dibuatkan berita penolakannya oleh
notaris; penyelesaian pembayaran ini dilengkapi dengan akta notarial dalam rangka
mengembalikan nama baik pihak tertarik; lihat berita penolakan
(payment for honor)