PENGERTIAN BEBAS – PEMBEBASAN TANAH

14 views

BEBAS – PEMBEBASAN TANAH
pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan
sarana kepentingan umum; pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi
kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya,
dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang
(onteigening)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *