Advertisement
pengertian bulan adalah
pengertian bulan adalah

Bulan mengelilingi bumi.

Bulan mengelilingi bumi dalam 27 hari dan 8 jam. Selama itu pula bulan merampungkan putaran pada porosnya. Oleh sebab itu bagian yang menghadap ke bumi sama. Jarak pukul-rata antara bulan dan bumi kira-kira 384.000 kilometer. Pengertian bulan adalah,

Bulan memiliki ribuan kawah.

Garis-tengah bulan kurang-lebih seperempat garis tengah bumi. Gravitasinya hanya seperenam gravitasi bumi. Permukaannya yang tak berudara terasa panas di tempat yang disinari matahari dan dingin di baliknya. Bulan memiliki ribuan kawah yang berbeda-beda garis tengahnya dari sebuah lobang sampai yang lebih dari 100 kilometer. Di bulan terdapat gunung dan dataran luas yang kering, disebut “laut”. Uni Soviet adalah negeri pertama yang mendaratkan sebuah pesawat tak berawak di bulan pada tahun 1959. Alat-alat, pe­nyelidikan pertama yang mendarat di bulan terjadi pada tahun 1966, oleh Uni Soviet pada bulan Januari, dan oleh Amerika Serikat pada bulan Mei. Antariksa­wan Amerika Neil Armstrong .dan Edwin Aldrin ialah manusia pertama yang mendarat di bulan — di Laut Tenang tanggal 20 Juli tahun 1969.

Pengertian bulan adalah

Contoh bahan-bahan bulan yang dibawa ke bumi, seperti diduga tidak membuktikan adanya tanda kehi­. dupan. Gunung karang berapi yang setelah mencair menjadi padat — adalah sama ,dengan gunung berapi di bumi. Di bulan bongkah-bongkah karang dan tanah juga ie­lah melekat oleh hawa panas dan tekanan. Pada bebe­rapa tempat tanah demikian halos hingga sepatu boot para antariksawan meninggalkan jejak yang jelas. Kadang-kadang tanah abu-abu tua ini mengandung butir-butir kaca, yang teijadi karena benda-benda ka­rang dengan kecepatan tinggi terjatuh berkeping­keping di bulan.

Filed under : Bikers Pintar,