Advertisement

Dalam bidang hukum, adalah tekanan, paksaan, ancaman yang tidak dapat dielakkan. Orang yang dipaksa orang lain sebetulnya masih mempunyai kemungkinan mempertahankan diri, tetapi perlawanan yang dapat diberikannya dianggap terlalu berat, sehingga selayaknya ia tidak mengelak. Misalnya, Amat menodongkan senjata apinya ke arah Badu dan memerintahkan agar uang yang ada padanya diserahkan. Badu sebenarnya dapat menolak. Tetapi orang yang harus memilih antara menyerahkan nyawanya atau menyerahkan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan memilih mempertahankan nyawanya dianggap manusiawi.

Untuk menentukan apakah suatu paksaan, tekanan, ancaman itu cukup besar sehingga dianggap tidak dapat dielakkan tidak terdapat suatu ukuran tertentu. Hakimlah yang harus menentukannya secara kasuistis, perkara demi perkara Keadaan darurat (nood-toestand) oleh ilmu pengetahuan pidana dianggap termasuk dalam pengertian daya paksa (overmacht).
Yang dimaksud keadaan darurat adalah terdapatnya suatu konflik antara kepentingan hukum, antara kewajiban hukum, antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Sebagai contoh, karena Jfapai’ka-‘ ram dua orang berpegang pada sebilah papan yang hanya dapat menahan satu orang saja. Karena tidak datangnya pertolongan, maka salah seorang mendorong yang lain sehingga tenggelam dengan mrksud agar dia sendiri selamat.

Advertisement

Pada daya paksa yang termasuk overmacht maupun noodtoestand, harus dipenuhi syarat-syarat proporsional dan subsidiariteit, yaitu harus ada keseimbangan antara kepentingan/kewajiban hukum yang dibela dengan yang dikorbankan dan tidak ada jalan lain untuk mengatasinya.

Incoming search terms:

  • daya paksa
  • pengertian daya paksa
  • contoh daya paksa re

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • daya paksa
  • pengertian daya paksa
  • contoh daya paksa re