Salah satu cara tradisional untuk menentukan jarak tanam. Alat yang biasa digunakan hanyalah sepotong bambu sebagai tongkat, sedangkan jarak tanam ditentukan oleh langkah si petani. Setiap kali melangkah tongkat bambu ditancapkan ke tanah untuk kemudian dicabut kembali dan begitu seterusnya. Akhirnya terbentuk lubang-lubang tanam yang berbaris rapi dengan jarak tertentu.