Advertisement

Badan bahasa di Malaysia yang didirikan tahun 1956, bertugas mengembangkan bahasa dan kesusastraan Malaysia, menstandarkan ejaan, lafal dan istilah, menyiapkan kamus, menerbitkan buku dan majalah mengenai bahasa dan kesusastraan serta buku pelajaran. Badan ini setingkat direktorat jenderal dalam naungan Kementrian Pelajaran Malaysia.

Advertisement
Advertisement