Suatu bahan yang menyerupai albumina, berwarna kuning, dan mengandung sejumlah besar asam amino glisina, prolina, dan valina. Elastin me­rupakan komponen utama serat elastik, yaitu salah satu serat yang membentuk jaringan penyokong. Fungsi utama serat ini adalah memberikan elastisitas kepada jaringan yang bersangkutan. Elastin berben­tuk serat atau butiran (granul) yang terletak di dalam suatu selubung.

Bila dibandingkan dengan serat kolagen, yang juga membentuk jaringan penyokong, serat elastik le­bih sedikit jumlahnya, lebih tahan perebusan, serta lebih tahan pelarutan dalam asam dan basa. Terjadi­nya kelainan pada pembentukan serat elastik akan me­nyebabkan penyakit yang menyerang banyak organ, seperti pada sindrom Marfan. Pada penyakit ini, ja­ringan ikat tidak terbentuk dengan sempurna sehing­ga terjadi gangguan pada mata, jantung, pembuluh darah besar, dan pemanjangan tulang-tulang pan­jang.