Advertisement

Istilah langkah kesamping pada tari Sunda, Jawa Barat. Gerakan ini banyak terdapat pada tari keursus dan tari tayub. Ragam engkeg gigir adalah ge­rakan yang dimulai dengan melangkah ke samping ka­nan secara lambat yang diteruskan ke arah sebalik­nya dengan tempo yang cepat. Kepala digerakkan se­cara cepat mengikuti langkah

Advertisement
Advertisement