PENGERTIAN ENGKEG

59 views

Istilah langkah kesamping pada tari Sunda, Jawa Barat. Gerakan ini banyak terdapat pada tari keursus dan tari tayub. Ragam engkeg gigir adalah ge­rakan yang dimulai dengan melangkah ke samping ka­nan secara lambat yang diteruskan ke arah sebalik­nya dengan tempo yang cepat. Kepala digerakkan se­cara cepat mengikuti langkah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *