Sekelompok kuman yang me­nyebabkan infeksi usus pada binatang dan manusia. Kuman-kuman tersebut biasanya berupa bakteri berbentuk batang gemuk, tidak membentuk spora, dan pada pewarnaan Gram memberi reaksi negatif. Ku­man-kuman ini termasuk dalam suku Enterobacteriaceae. Suku ini mempunyai ciri-ciri khas, antara lain hidup befparasit pada manusia atau binatang dan kadang-kadang pada tanaman, mudah dibiakkan da­lam media buatan, tersebar luas di alam. Terdapat enam marga pada suku ini, yaitu Escherichia, Aero- bacter, Klebsiella, Proteus, Salmonella, dan Shigella.