Advertisement

Organisme yang selnya mengandung inti, dengan selaput inti yang jelas. Kromosomnya, yang jumlahnya lebih dari satu, selalu berikatan de­ngan protein histon. Di samping itu, organisme ini ju­ga mempunyai alat-alat di dalam sel yang lengkap, se­perti retikulum endoplasma, badan golgi, lisosom, ri­bosom, mitokhondria, dan plastid.

 

Advertisement

Advertisement