Suatu proses bertahannya bentuk bayi pada orang dewasa; proses ini juga disebut neoteni. Dalam hal jenis kelamin, perempuan mengalami fetalisasi, dengan bertahannya ciri-ciri bayi seperti da­hi yang cembung membulat. Dalam hal ras, ras Mongolid mengalami fetalisasi dengan bertahannya ciri- ciri bayi, seperti raut muka dan pedomorfi. Pedomorfi ialah penampilan lebih muda daripada umur sesung­guhnya (umur kalender), sebagai lawan gerontomorfi.

Beberapa ciri fetalisasi yang lain adalah kulit tak berbulu, pipi bulat, bibir penuh, buah pinggul bulat, dll.