Pada pesawat terbang, adalah salah satu dari dua pengendali berengsel yang terdapat di bagian be­lakang sayap. Secara keseluruhan pesawat terbang me­miliki dua pengendali utama pada sayap bagian kiri dan kanan, yakni flap dan aileron. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan arah pesawat, waktu ter­bang maupun waktu lepas landas dan mendarat.

Flap terletak lebih dekat ke tubuh pesawat dari­pada aileron. Pilot merendahkan kedudukan flap bi­la akan menambah ketinggian pesawat pada kecepat­an rendah. Aileron berfungsi untuk mengontrol ke­stabilan lateral (menjaga keseimbangan badan pesa­wat). Aileron dan flap bersama-sama digunakan ju­ga untuk membelokkan pesawat ke kiri atau ke ka­nan untuk berputar.