Advertisement

PENGERTIAN ITTIBA – Berarti mengikuti pendapat seorang ulama dengan memahami alasannya. Ittiba’ ini dilakukan oleh orang Islam awam yang tidak mempunyai ke­mampuan menggali sendiri ajaran Islam dari sumber­nya. Lawan ittiba’adalah taqliq, yaitu mengikuti pen­dapat seorang ulama tanpa mengerti alasannya.

Incoming search terms:

 • pengertian ittiba
 • pengertian itiba
 • arti ittiba
 • ittiba adalah
 • pengertian ihtiba
 • pengertian ittibak
 • itiba adalah
 • defenisi ittiba
 • arti ittibak
 • apa yang dimaksud ittibak

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • pengertian ittiba
 • pengertian itiba
 • arti ittiba
 • ittiba adalah
 • pengertian ihtiba
 • pengertian ittibak
 • itiba adalah
 • defenisi ittiba
 • arti ittibak
 • apa yang dimaksud ittibak