Advertisement

Adalah gerakan dakwah yang timbul dan berpusat di New Delhi, India. Gerakan ini diprakarsai oleh ulama India yang terkenal, Maulana Muhammad Ilyas (1885 – 1944). Organisasi ini sangat longgar, tidak berpolitik, menghindari masalah-masalah khilafiah, serta lebih menekankan pelaksanaan ibadah, pembinaan akhlak, peningkatan ukhuwwah [slamiyah, dan penyebaran dakwah. Para pengikut gerakan ini dianjurkan melakukan tabligh atas biaya sendiri selama beberapa hari setiap tahun sesuai lengan kemampuan masing-masing.

Advertisement
Advertisement