PENGERTIAN KAFARAH – Ialah denda atau tebusan untuk meng­hapuskan kesalahan karena melakukan suatu pelang­garan. Pelanggaran yang menuntut kafarah dapat berupa melanggar sumpah, menyalahi nazar, menye­babkan kematian seseorang tanpa sengaja, membatal­kan puasa Ramadhan karena melakukan hubungan suami-istri.

Bentuk kafarah biasanya berupa memberi makanan kepada fakir miskin, memerdekakan budak atau berpuasa. Kadar kafarah itu berlainan untuk setiap pelanggaran. Misalnya orang yang melanggar sum­pah atau menyalahi nazar wajib memberi makan se­puluh fakir miskin atau memerdekakan seorang bu­dak, dan jika tidak mampu memenuhi tuntutan itu, ia wajib berpuasa selama tiga hari. Orang yang menye­babkan kematian seseorang tanpa sengaja wajib membayar kafarah berupa memerdekakan seorang budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dan orang yang membatalkan puasa Ramadhan kare­na melakukan hubungan suami-istri wajib membayar kafarah berupa puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.

Incoming search terms:

 • kafarah
 • kaffarah
 • apa itu kafarah
 • arti kafarah
 • arti kaffarah
 • pengertian kafarah
 • apa itu kaffarah
 • kaffarah adalah
 • Pengertian kaffarah
 • kafarah adalah

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • kafarah
 • kaffarah
 • apa itu kafarah
 • arti kafarah
 • arti kaffarah
 • pengertian kafarah
 • apa itu kaffarah
 • kaffarah adalah
 • Pengertian kaffarah
 • kafarah adalah