Advertisement

Mengisahkan petualangan Si ti Jenar, salah seorang dari sembilan penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang terkenal dengan sebutan wali songo. Sebagai salah seorang wali penyebar Islam di Pulau Jawa, Khasan Ali Saksar lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar, menurut nama tempat ia dilahirkan. Meskipun ia seorang wali, ajarannya bertentangan dengan,syariat Islam. Inti ajarannya adalah pamoring kawula Gusti, artinya bersatunya Tuhan tersama hambanya. Di dalam musyawarah para wali yang dipimpin Sunan Giri, Syekh Siti Jenar mengucapkan pengakuan bahwa ia adalah Tuhan dan Tuhan adalah Siti Jenar. Karena ajarannya yang sesat itu, pada jaman kejayaan Kerajaan Demak ia dijatuhi hukuman penggal.

Kisah petualangannya menentang para wali yang lain semula, agaknya beredar sebagai sastra lisan, dan baru kemudian dituangkan sebagai karya tulis yang pengarangnya (penghimpunnya) tidak diketahui. Tan Khoen Swie dari Kediri menerbitkan kitab ini pada tahun 1922 dengan menyebutkan sumber aslinya, yakni gubahan Mas Hardjowidjojo. Di dalam bab pengantar disebutkan bahwa cerita aslinya adalah gubahan Sunan Giri pada tahun 1457 Saka (1535 M).

Advertisement

Advertisement