Advertisement

PENGERTIAN KRIPTOFIT  – Suatu jenis ganggang (Cryptophyceae) yang bersel tunggal dengan bulu cambuk (flagel) gan­da. Ada jenis kriptofit yang berklorofil dan ada pula yang tidak mengandung klorofil.          

Advertisement
Advertisement