Advertisement

PENGERTIAN LOGARITMA – Berasal dari kataTunani logos, pena­laran, dan arithmos, bilangan. Jika untuk bilangan a dan b yang diberikan dengan a bilangan positif yang tidak sama dengan satu, terdapat suatu bilangan n se­demikian sehingga berlaku an = b, maka n disebut lo­garitma dari b dengan bilangan pokok a, dan ditulis n = alog b atau n = logab atau alog b. Apabila bilangan pokok logaritma adalah 10, maka cukup ditulis log b. Logaritma alam (natural) mempunyai bilangan pokok e, suatu bilangan tak-rasional tak-berulang yang nilai­nya dekat dengan 2,71828; elog b lazim ditulis sebagai ln b.

Menarik logaritma sama artinya dengan mencari pangkat, atau dengan suatu kalimat terbuka: 3″ = 27.

Advertisement

 

Incoming search terms:

  • pengertian logaritma
  • arti logaritma

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian logaritma
  • arti logaritma