Kumpulan karya di luar kelompok purana kuno yang memuat kisah-kisah jaman purbakala. Padma-purana menggambarkan “sebuah karya yang mengisahkan dunia dalam masa keemasan bagaikan bunga teratai (padma) kerika segala sesuatu terjadi dan hadir ibarat padma menurut orang-orang arif bijaksana.” Purana ini terdiri atas 55.000 seloka yang dibagi dalam lima buku (kanda): Sristi-kanda mengenai penciptaan, Bhumi-kanda mengenai bumi, Swarga-kanda mengenai surga, Patala-kanda mengenai wilayah di bawah bumi, dan Uttara-kanda buku suplemen. Di samping lima buku ditambahkan pula buku keenam dengan judul Kriyagogasara-kanda mengenai praktik bersembahyang dan mengabdi bagi penganut sekte Waisnawa. Beberapa bab dalam Padma-purana telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Latin oleh Wollheim.