Seorang rahib Budha yang sa-ngat pandai dari India dan tinggal selama kurang lebih 50 tahun di Tibet. Guru tersebut datang ke Tibet di sekitar pertengahan abad ke-8 atas undangan raja Tibet Tri-tsong-de-tsen. Ia terkenal mempunyai pengetahuan mendalam tentang dharani dan ahli melafalkan kalimat mistik itu agar menjadi efektif. Selama berada di Tibet, Padmasambhava mendirikan banyak vihara, menerjemahkan kitab Budha ke dalam bahasa Tibet dan menyebarkan ajaran Tantra Budha. Ia kemudian dianggap sebagai pengembang aliran Budha Tibet yang dikenal dengan sebutan Nyingma-pa dan men-dapat kedudukan sebagai sesepuh pertama aliran ini.