Nama benteng di Lumajang, Jawa Timur, yang didirikan tahun 1316 oleh Nambi, mapatih Kerajaan Majapahit, dalam masa pemberontakannya terhadap Raja Jayanegara. Benteng itu akhirnya dapat dikuasai Majapahit dan Nambi terbunuh.