Advertisement

Nama benteng di Lumajang, Jawa Timur, yang didirikan tahun 1316 oleh Nambi, mapatih Kerajaan Majapahit, dalam masa pemberontakannya terhadap Raja Jayanegara. Benteng itu akhirnya dapat dikuasai Majapahit dan Nambi terbunuh.

Advertisement
Advertisement