Ucapan selamat atau penyampaian salam jika dua orang Hindu atau lebih saling bertemu. Dalam perjumpaan itu pihak pertama mengucapkan Om Swastyastu (Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahKan rahmatNya), lalu dibalas pihak kedua atau lebih dengan salam Om Shanti, shanti, shanti (Semoga damai di hati, dunia dan alam semesta ini). Semua pihak saling menangkupkan kedua tangannya di depan dada.