Cerita Panji yang tersebar sampai Kambodia dan Siam (Thailand). Versi Panji Kemboja merupakan versi cerita Panji Siam lebih muda yang ditulis sekitar abad ke-I8. Diduga penyebaran cerita Panji di Siam dan Kambodia berasal dari versi Panji Melayu.

Cerita ini mengisahkan Eynao, pangeran Kuripan, bertunangan dengan putri Daha, Bossaba. Tetapi Eynao kawin dengan putri lain, sehingga Bossaba ditunangkan dengan pangeran lain. Eynao menyesali perbuatannya sampai pingsan, namun Bossaba tak mau memaafkannya. Eynao akhirnya menculik Bossaba dan menyembunyikannya di sebuah gua. Mengetahui hal itu, Pattarac-Cala, nenek moyang Ey ao dan Bossaba, marah dan mengambil serta membuang Bossaba ke tempat jauh. Bossaba kemudian menjelma sebagai lelaki bernama Onacan. Ia mengembara sebagai ksatria, dan di sebuah hutan bertemu dengan seorang pertapa muda yang tak lain adalah Eynao. Eynao secara sembunyi mengikuti pengembaraan Onacan sampai keduanya mengabdi pada raja Kalang. Ketika Kalang diserang raja Calapan, Onacan dan Eynao berhasil mengalahkan musuh. Setelah kemenangan ini, Onacan mengundurkan diri di hr i dan dijadikan wanita kembali oleh Pattarac-Cala.

Sementara itu, dalam usaha membebaskan Jaran, calon adik ipar Eynao dan adik Bossaba, yang diculik raja Preabatmeangroda, Eynao secara tak terduga berjumpa dengan Bossaba yang menyamar sebagai Ci Enang di Kerajaan Preabatmeangroda. Maka dilaksanakanlah perkawinan antara Eynao dan Bossaba di Kalang.