Advertisement

Kitab gancaran (prosa) karya pujangga Ranggawarsita di keraton Surakarta pada akhir abad ke-19. Gancaran ini berisi kisah sejak Adam sampai para dewa. Kitab ini didasarkan atas kitab Kanda yang terkenal dalam cerita wayang maupun babad tentang raja-raja di Jawa. Paramayoga berakhir dengan cerita tentang bagaimana Pulau Jawa mula-mula dihuni manusia. Kitab ini rupanya kemudian disambung dengan rangkaian kitab Pustaka Raja. Kitab ini pernah dicetak dalam huruf Jawa pada tahun 1922.

Incoming search terms:

  • gancarna
  • gancarna tegese
  • gancarna artinya
  • paramayoga artinya

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • gancarna
  • gancarna tegese
  • gancarna artinya
  • paramayoga artinya