Adalah parit yang dibuat di permukaan tanah datar atau berbukit-bukit hingga kedalaman dan panjang tertentu. Dari dalam parit diambil contoh material atau bijih untuk uji laboratorium. Kalau seluruh bahan galian parit itu diambil untuk uji pabrik, material ini merupakan contoh ruah, dan jumlah beratnya mencapai ratusan ton. Contoh ruah biasanya diambil dengan alat keruk mekanik.