PENGERTIAN PARITTA

158 views

Secara harfiah berarti perlindungan. Arti tersebut pada mulanya berkaitan dengan upacara pembacaan sekumpulan ayat suci dari sutra, mantra, atau dharani. Pembacaan itu dipercaya akan mendatangkan perlindungan atau berkah. Belakangan kumpulan ayat suci itu sendiri sering dirujuk seb^ai pa- ritta, dan berlaku sebagai doa umum.

Tradisi ini bermula dari kisah dalam kehidupan Budha Gotama. Dalam kisah tersebut ada peristiwa yang memperlihatkan Budha memberi petunjuk kepada para biku untuk membaca ayat tertentu agar terhindar atau terlindung dari bahaya atau kejahatan. Kebiasaan itu berkembang luas bersama penyebaran agama Budha. Di Sri Lanka dan Myanmar (Burma) upacara  disebut pirit. Di Indonesia, pembacaan paritta ltu umumnya merupakan sebagian kegiatan dalam upacara sembahyang, selain berlatih meditasi, menyimak c mei ungkan ajaran Budha.

Rangkaian Paritta berbahasa Pali yang umum dila- f Ikan selama puja bakti tersebut adalah (1) Vandana, ritta penghormatan; (2) Tisarana, paritta permohonan berlindung kepada Budha, Dharma, dan Sang- (3) Panca-sila, paritta berupa janji untuk menghindari perbuatan tidak baik; (4) Buddha-, Dhamma-, dan Sanghanussati, paritta perenungan terhadap Budha Dharma dan Sangha; (5) Karaniyametta Sutta, ri’tta pengembangan gaya cinta kasih; (6) Ettavata, naritta permohonan berkah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *