PENGERTIAN PEMUSING – Atau sentrifuge, adalah peranti atau mesin untuk mengenakan gaya sentrifugal (gaya yang bekerja menjauhi pusat pusingan) terus-menerus pada suatu objek atau contoh zat. Dikenal berbagai mesin pemusing menurut kekuatannya dan menurut penerapannya. Pemusing dapat digunakan untuk memisahkan gas-gas yang rapatannya berlainan, memisahkan zat padat dari cairan dalam suatu suspensi, dan memisahkan cairan yang rapatannya berlainan. Gaya sentrifugal bekerja pada massa sama seperti gaya berat. Bila sebuah batu kita ikat dengan tali dan ujung lain tali itu kita pegangi, kemudian batu dan tali itu kita ayunkan melingkar, maka batu itu mengalami gaya sentrifugal yang tepat saling mematikan dengan gaya tegangan tali. Bila tali itu mendadak putus, maka batu akan terlontar menjauhi diri kita akibat gaya sentrifugal tersebut.

Uranium-235 dipisahkan dari uranium-238 dengan memisahkan senyawanya, gas UF6, dengan suatu alat yang pada hakikatnya adalah bekerja sebagai pemusing. Dalam mesin cuci, pakaian yang telah bersih dan masih basah diperas dengan cara memusingkannya, sehingga air terperas dan terlontar keluar. Pemisah krim De Laval memisahkan krim dari susu skim dengan cara kerja suatu pemusing. Gaya sentrifugal dapat berkisar antara 2 atau 3 kali gaya berat sampai lebih dari 5 juta kali gaya berat.